Od konceptu až po prováděcí dokumentaci

 

Nabízíme kompletní zpracování projektů rodinných zahrad, komunitních či soukromých zelených prostorů a zelených střech. Rozsah naší spolupráce záleží na indivudálních požadavcích a potřebách.

Stupně spolupráce…

1. KONZULTACE

Konzultace zahrnuje osobní setkání na daném pozemku, zhodnocení možností místa, zamyšlení se nad Vašimi požadavky a představou a nad celkovým vhodným uspořádáním zahrady. Každá zahrada je specifická nejen svým rozvržením, ale zejména okolím, které ji velmi ovlivňuje. Výstupem konzultace je rada a doporučení jak ke konkrétní zahradě přistupovat a jak ji koncipovat.

2. STUDIE

Studiím předchází osobní konzultace a seznámení se s pozemkem. Na tomto základě vznikne dokumentace zahrnující širší vztahy, rozdělení zahrady, koncept a vizualizace. Širší vztahy objasní vazby pozemku na okolí, krajinu, přírodní podmínky a přirozenou vegetaci. Při rozdělení zahrady se určí jednotlivé zóny s různými funkcemi (jezírko, zeleninová zahrada, ovocný sad, okrasná zahrada…). Studie vzniká po odsouhlasení umístění jednotlivých zón a je v průběhu konzultována, aby došlo k naplnění všech požadavků a docílilo se ideálního návrhu.

3. STUDIE S OSAZOVACÍM PLÁNEM

Dalším stupněm je propracování konceptu s detailním provedením osazovacího plánu. V osazovacím plánu se uvádí umístění a přesný počet rostlin, zvláště pak jejich vzhled, doba a barva květu a specifika. Rostliny jsou samozřejmě voleny podle svých nároků a podmínek pozemku.

4. TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Jedná se o kompletní návrh zahrady s osazovacím plánem a technickými detaily, jako jsou řezy terénem, terénní modelace a architektonické prvky v zahradě (zpevněné plochy, mola, terasy, jezírka…). Je vhodná pro realizaci prováděnou profesionály a k jejímu vytvoření je nutné mít geodetické zaměření.